NIEUWS
De Oudheidkamer is vanaf 15 december tot en met 31 januari 2020 gesloten.

De Oudheidkamer is vanaf 15 december tot en met 31 januari 2020 gesloten.

Vanaf 1 februari bent u weer van harte welkom, we hopen dan de bovenverdieping opgeknapt te hebben.

We wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2020 toe.


De Oudheidkamer heeft een mijlpaal bereikt.

Trots kunnen we melden dat op 25 augustus de Stichting Oudheidkamer, Pastoriedijk 399, het pand van de Oudheidkamer, heeft gekocht van de Gemeente Rotterdam, met ondertekening van de akte bij de notaris.

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan, mede doordat Stadsontwikkeling had besloten om enkele panden in Pernis te verkopen.

Het geheel is nu een Gemeentelijk Monument geworden, de Museum woning was al eigendom van de Stichting en zo blijft de historie van Pernis zeker behouden voor ons nageslacht.

Het bestuur is een ieder die hier zijn steentje aan heeft bij gedragen zeer erkentelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krullenmutsen van Pietertje Speelman Mol

Krullenmutsen van Pietertje Speelman Mol

Op 1 oktober 2016 werd aan de oudheidkamer prachtige krullenmutsen geschonken door  mevr Pietertje Visser- Speelman geb 15-02-1918

De mutsen zijn gedragen door Pieterje Speelman - Mol de grootmoeder van mevr Visser- Speelman

Pietertje Speelman - Mol is:

Geb: Pernis  12-09-1865

Overleden  : Barendrecht      20-01-1951

De dochters van mevr  Visser kwamen ze aan ons overhandigen, wij waren zeer vereerd met dit cadeau.  

Pietertje Visser Speelman is op 15 februari 1918 in Pernis geboren en woont nu in de Rozenhoek in Hellevoetsluis.

  "

 

 

Aanbieden oude steen uit de Crisisbank

.

 

Op donderdag 31 maart werd in de Oudheidkamer de oude steen bestaande uit 3 tegels aangeboden voor het archief van de Oudheidkamer.

Zo werd het bewonersinitiatief van Anja Messemaker op een leuke manier afgesloten.

Mart Speelman namens de Gebiedscommissie met Debby van Amerongen en Rolf van Druten van Stadsbeheer kwamen hiervoor naar de Oudheidkamer.

We hopen de oude steen bij een tentoonstelling te gebruiken, hij blijft in elk geval bewaard.

 

 

Herdenkingssteen vervangen

Op woensdag 20 januari werd de gerestaureerde Crisis bank , op de stoep van de Burgm. van Esstraat, officieel in gebruik genomen, door Anja Messemaker samen met Cor van der Kemp ( Gebiedscommissie). Zij  namen  als eerste plaats op de bank. Anja had ruim een jaar geleden een bewonersinitiatief ingediend om de bank op te knappen en de herdenkingssteen te vervangen, omdat die niet meer leesbaar was. De oude steen komt t.z.t. naar de Oudheidkamer zodat hij in elk geval bewaard blijft. Anja bedankt voor je geweldige idee, zodat de bank, na deze restauratie, weer jaren mee kan.

Uitreiking Pernisse speld

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting Interwijk in het Wijkinlooppunt op 7 januari, is Jan van der Schee in het zonnetje gezet, hij kreeg de Pernisse Speld uitgereikt door de voorzitter van de Gebiedscommissie Brain Frowijn. De gebiedsonderscheiding kreeg hij o.a. voor zijn jaren lange ( bijna 20 jaar ) inzet voor de Oudheidkamer en Pernis. Jan we waarderen je werk en kennis enorm, een welverdiende prijs dus. Hartelijk Gefeliciteerd door het bestuur.

Ook werd die avond de naam bekend gemaakt voor het nieuw te bouwen sport centrum bij het zwembad aan de Ring “De Bonte Koe “ Deze naam was ook door Jan ingediend en kreeg de meeste stemmen van Pernissers.

Tweede druk fotoboek over de Pernisse straten is nu te bestellen !

Op  7 november  2014 is het boek, samengesteld door Jan van der Schee en Wijnand Messemaker, over de straten van Pernis uitgekomen. In het boek wordt de herkomst van alle straten van Pernis uitgelegd, zoals : Waar komt de naam Smallandstraat vandaan? Wie was Willem Wey, of wanneer was van Es burgemeester? Daarbij informatie over o.a de geschiedenis van de straat, de gebouwen en haar bewoners.

Het boek met ongeveer 160 pagina's, staat vol foto's van vroeger en nu, van elke straat minimaal één foto van vroeger met daarbij een van nu, genomen op dezelfde plaats. Er is de laatste tijd veel veranderd in ons dorp en dit boek laat zien wat dat betekent voor iedere straat.

Bestellen

Het boek is  te bestellen, in de Oudheidkamer of via de link hieronder, de eerste druk is  reeds uitverkocht er kan ingeschreven worden voor een eventuele tweede druk .

Prijs leden € 17,50   niet leden € 19,95

Openingstijden  en Zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

Via de e-mail van de Oudheidkamer, oudheidkamerpernis@hotmail.comeen formulier of in de Oudheidkamer is het nu te bestellen.

In Memoriam: Andre Rila

Triest bericht vanuit de Oudheidkamer Pernis

De oprichter en erebestuurslid  van de Oudheidkamer Pernis  André Rila is zondagmorgen 19 januari  2014 in het ziekenhuis overleden.

Hij was al jaren ziek, maar dankzij zijn energie,  doorzettingsvermogen en liefde voor de Oudheidkamer heeft hij zich tot het laatst ingezet  om de geschiedenis van Pernis levend te houden.

We wensen zijn vrouw en naasten heel veel sterkte toe bij  het afscheid en het verdriet  om deze bijzondere man.   “ Wij zullen hem enorm missen”

Andre heeft nu de rust gekregen waarnaar hij verlangde en wij blijven met veel herinneringen achter.

Een laatste groet vanaf deze plaats voor een bevlogen mens met een gigantische hobby :  “ De Oudheidkamer Pernis”  die wij in zijn nagedachtenis zullen voortzetten.

  André , rust in vrede.

Merklap 1859

Van de heer Van der Steen kregen wij een merklap waarvan de maten zijn, 75 cm bij 75 cm, deze zit in een lijst en achter glas. Deze merklap is van 1859 en gemaakt door Ariaantje 't Hart geboren  28 mei 1847 te Pernis, als dochter van Pieter 't Hart en Rookje de Vink.

Deze prachtige afbeelding is in de oudheidkamer te bewonderen, wij zijn de heer Van der Steen dan ook dankbaar voor deze schenking.

Genealogisch nieuws

Goed nieuws voor genealogen want onze collectie microfisches  burgelijke stand Pernis is  per juli 2010 uitgebreid. De geboortes zijn nu tot 1908 en de huwelijken tot mei 1934 in ons bezit.

Aanbieding schilderij

Op zaterdag 15 mei 2010 werd de Oudheidkamer vereerd met een schilderij, voorstellende een bommenwerper die voedsel dropt boven Holland. Dit  schilderij werd aangeboden door Ron Groeneveld een oud Pernisser die al sinds 1954 in Canada woont. Hij deed dit in opdracht van het Bomber Command Museum of Canada in samenwerking met de familie van wijlen Joe English(overleden 10 januari 2010), hij was een  oud oorlogspiloot die in 1945 mee gewerkt heeft aan de voedseldroppings boven West Nederland. Ron Groeneveld heeft zich later ingezet om die belangrijke gebeurtenis (Oparatie Manna) weer in de belangstelling te brengen, o.a. met medewerking  van de Oudheidkamer.

Op de foto van links naar rechts, Jan van der Schee, mevr Bergwerff-'t Hart en Ron Groeneveld.

Andre Rila erelid van Stichting Oudheidkamer Pernis

Op woensdag 28 oktober 2009 was het 15 jarig jubileum van de Stichting Oudheidkamer Pernis.

Op 28 oktober 1994 werden de akten van de Stichting getekend door André Rila en Jan 't Hart als vertegenwoordigers van het bestuur, dat op die datum officeel, op initiatief van de grondlegger André Rila geïnstalleerd werd. Dankzij zijn inzet en verzameling is de Oudheidkamer tot stand gekomen. Het huidige bestuur heeft daarom besloten hem te bedanken met de benoeming tot ERELID. In die 15 jaar is de Oudheidkamer uitgebreid met een Museumwoning en is de verzameling enorm gegroeid

Uiteraard mede dankzij het bestuur en alle vrijwilligers, sponsors, wijkraad en donateurs is de functie van de Oudheidkamer en Museum niet meer weg te denken uit Pernis.

Het bestuur bedankt allen die op welke manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen aan het succes van de Stichting heel hartelijk. We hopen nog lang met z'n allen het werk van de grondlegger voort te zetten zodat de historie van Pernis voor het nageslacht bewaard blijft en hopen dat André tot in de lengte van jaren hierbij actief kan zijn.

Ook op deze avond werden de overige bestuursleden van het eerste uur in de bloemen gezet dit waren Janny Stecher, Jan 't Hart, Annie Hordijk en Cindy van der Schee

Oudheidkamer Pernis is nu ook online

Sinds juli 2008 heeft de oudheidkamer Pernis ook een website.

In februari is de oudheidkamer  in het bezit gekomen van een beamer, zodat nu foto's en films niet meer op een kleinbeeld bekeken hoeven te worden. Dat betekent ook dat de voorstellingen voor o.a bejaarden en andere instellingen nu niet meer met een dia projector maar ook via de beamer gedraaid worden, heeft u belangstelling hiervoor, maak dan een afspraak via ons emailadres of in de oudheidkamer.

Privacyverklaring