Bestuur

Voorzitter:
Janny Stecher
Ring 613, 3195 XM Pernis, 010-4382594

Secretaris: 
Margo Vermaat 
Van Byemontsingel 24, 3195TA Pernis, 010-4382955

Penningmeester:
Adrie van Kampen
Burg Verduynstraat 31, 3195 SB Pernis, 010-4382279

Algemeen bestuur:
Jan van der Schee, (vice voorzitter)
Pastoriedijk 70, 3195 HG  Pernis, 010-4385705

Aart den Boer (2e penningmeester)
Curtis 37, 3176 TB Poortugaal, 010-5010426

Willem Bode
Ring 219, 3195 XE Pernis

Anja Messemaker
Boonstraat 54, 3195 BA Pernis, 010-4386002

Bas Ruizeveld de Winter
Ozingastraat 17, 3195 SJ Pernis, 010-4382582 

Nel Molendijk- van der Schee

 (2e Secretaris)                                                                    

 Smallandstraat 60 3195  AS  Pernis  010 4164338

Ere lid                                                                                                                   

André Rila, (overleden)

Werkgroep Genealogie:
Jan van der Schee
Pastoriedijk 70, 3195 HG Pernis 010-4385705

Medewerkers:
Wijnand Messemaker, Anne Sekeris, Wim Meijboom, Theo den Arend

Bezorgers kwartaalblad "Op 't Sluis"
  Klaas Ketting, Wijnand Messemaker, Ab en Bep de Lange, Han en Jenny den Uil en het gehele bestuur.                                           

Vormgeving en eindredactie "Op 't Sluis:
Cindy van der Schee en Martijn La Feber
Ring 104  3195 XP Pernis

Ontwerp en vormgeving website:
Martijn La Feber

Privacyverklaring