Bestuur

Voorzitter:
Janny Stecher
Ring 613, 3195 XM Pernis, 010-4382594

Secretaris: 
Nel Molendijk 
Smallandstraat 60, 3195 AS Pernis, 010-4164338

Penningmeester:
Adrie van Kampen
Burg Verduynstraat 31, 3195 SB Pernis, 010-4382279

Algemeen bestuur:
Jan van der Schee, (vice voorzitter)
Pastoriedijk 70, 3195 HG  Pernis, 010-4385705

Aart den Boer (2e secretaris/ penningmeester)
Curtis 37, 3176 TB Poortugaal, 010-5010426

Willem Bode
Ring 219, 3195 XE Pernis

Anja Messemaker
Boonstraat 54, 3195 BA Pernis, 010-4386002

Bas Ruizeveld de Winter
Ozingastraat 17, 3195 SJ Pernis, 0104-382582 

André Rila, ere lid (overleden)

Werkgroep Genealogie:
Jan van der Schee
Pastoriedijk 70, 3195 HG Pernis

Medewerkers:
Wijnand Messemaker, Ria Witteveen, Hannie Groeneweg, Anne Sekeris, Margo Vermaat.

Bezorgers kwartaalblad "Op 't Sluis"
Ria Witteveen,  Arie Molendijk, Arie Bravenboer , Wim Hordijk.                                           

Vormgeving en eindredactie "Op 't Sluis:
Cindy van der Schee en Martijn La Feber
Ring 104  3195 XP Pernis

Ontwerp en vormgeving website:
Martijn La Feber