Kwartaalblad Op 't Sluis

,Ons kwartaalblad heet " Op 't Sluis.",Met op de omslag een foto van  het huis waar de hoofdonderwijzer van de Geref school woonde  aan de Pastoriedijk, de foto is van 1910. Dit huis staat tegenover de Oudheidkamer.  Op't Sluis wordt samengesteld door de redactie met medewerking van donateurs. In het blad zijn enige vaste rubrieken o.a: van de voorzitter, uit de historie, waar elke keer weer een boeiend verhaal uit het verleden van Pernis, of over Pernissers, uit de doeken wordt gedaan. Ook is er de rubriek "puzzelfoto" waar gevraagd wordt naar een foto of naar de personen die er op staan of daar iets van bekend is. Hierop kan dan gereageerd worden door de lezers. De rubriek "uit de Oude doos" belicht situaties uit de vorige eeuw. Daarnaast nog diverse andere rubrieken en verhalen, zoals in het Lente nummer van 2018, de rubriek "Uit grootmoeders tijd", waarin verhalen over vroeger geschreven worden. De raadfoto van een bekende of minder bekende die iedere oudere Pernisser wel gekend heeft. Ook  een verhaal over het vergaan van de Pernisse vissloep "Castor" in 1884 . Herinneringen aan de nu verdwenen Bogerdschool. Hoe het vervoer ging in en vlak na de oorlog van en naar Rotterdam met de RET bus. Deze en nog meer verhalen, genoeg om weer even met plezier terug in de tijd te zijn. Onze periodiek wordt thuis bezorgd of gestuurd, zodra u donateur bent. Waar u woont is geen probleem: wij hebben donateurs o.a.in diverse Europese landen,in Canada,Amerika,Zuid-Afrika en Australie.

Kopij aanleveren

Heeft u een verhaal of een vraag over vroeger, de kopij voor het blad kunt u aanleveren per email of per post, ook kunt u het afgeven in de Oudheidkamer.

Ons Email adres is oudheidkamerpernis@hotmail.com 

De adressen zijn:
Cindy van der Schee, Ring 104,  3195 XP Pernis 

Jan van der Schee, Pastoriedijk 70,  3195 HG Pernis

Privacyverklaring